Filmy yetico-technology

 

Stanowisko odpylania regranulatu

Urządzenie służy do odpylania regranulatu pochodzącego z rozdrobnienia odpadów styropianowych celem przygotowania mieszaniny regranulatu oraz granulatu.
W ten sposób uzyskujemy możliwość zastosowania przetworzonych odpadów w produkowanym styropianie bez pogorszenia jego parametrów użytkowych. Odpylanie jest konieczne w celu osiągnięcia idealnej spoistości produktu.

  • radykalne zmniejszenie częstości konserwacji formy do produkcji bloków w wyniku zminimalizowania zapylenia komory formy
  • pro-ekologiczne wspomaganie procesu produkcji, którego efektem jest redukcja zapylenia środowiska
  • bezobsługowa praca urządzenia w wyniku zastosowania silosu o dużej pojemności i systemu czujników poziomu napełnienia silosu

Rekomendacje:

Przy wyborze stanowiska odpylania zalecane
są urządzenia wspomagające służące do:

  • tworzenia mieszany mieszanki oraz granulatu → stanowisko dozowania regranulatu styropianowego
  • utylizacji pyłu → urządzenie do brykietowania 
 

 

 
Parametr
SK-44
Wydajność
180 m3/h
Moc elektryczna zainstalowana
7,7 kW

 

                                                        
 

 

Copyrights © 2013 by Yetico Design & CMS: EDYTOR