Paleta produktów Yetico-technology zawiera kompletną technologię do przetwarzania polistyrenu ekspandowanego (EPS). Od maszyn i urządzeń po kompleksowe linie technologiczne. Od spieniarek poprzez formy bloków, linie cięcia, pakowarki aż po urządzenia do recyklingu.

Wytwarzane przez nas linie technologiczne przeznaczone są do produkcji płyt styropianowych z polistyrenu spienialnego. Linie realizujemy w poniższych wersjach:

Bazując na wieloletnim praktycznym doświadczeniu, wiemy jak ważny dla efektywności finansowej inwestycji jest jej krótki czas realizacji. Dlatego, dbając o dobro Klienta, proponujemy następujący tryb pracy:

  • Umowa zawierana jest na pełen zakres oferty, niezależnie od planowanych przez zamawiającego terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji.
  • Zamawiający przystępuje do wykonania robót budowlanych lub adaptacyjnych niezwłocznie po otrzymaniu od nas dokumentacji technologicznej. Prace te winny być zakończone do czasu wykonania kompletu urządzeń technologicznych.
  • Dostawa urządzeń następuje bezpośrednio do przygotowanego obiektu i natychmiast rozpoczyna się ich montaż i rozruch technologiczny wytwórni oraz szkolenie załogi.

Sprawny przebieg robót daje możliwość zamknięcia realizacji – od podpisania umowy do przekazania linii technologicznej w celach eksploatacji – nawet w ciągu 5 miesięcy.
Z pasją unowocześniamy nasze urządzenia. Dlatego zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych do nowych egzemplarzy oferowanych urządzeń.

Aby obejrzeć naszą technologię, zapraszamy do zakładu produkcyjnego firmy Yetico S.A. w Olsztynie.