Urządzenie przeznaczone jest do prasowania pyłu styropianowego powstałego w procesie produkcyjnym. Dzięki urządzeniu pył przybiera formę bloku o regularnych kształtach.

  • minimalizacja ilości pyłu unoszącego się w środowisku, co zwiększa proekologiczny charakter procesu produkcji
  • radykalne zmniejszenie powierzchni składowania pyłu styropianowego
  • możliwość zastosowania pyłu jako wypełniacza i izolatora w różnych masach elewacyjnych
  • szeroki zakres regulacji stopnia kompresji pozwala na uzyskanie odpowiedniej spoistości brykietu

 

Rekomendacja:
Urządzenie do brykietowania pyłu styropianowego zalecane jest przy wyborze stanowiska odpylania oraz linii frezowania płyt styropianowych.