System transportu i silosów służy do magazynowania granulatu i regranulatu oraz ich transportu między urządzeniami linii technologicznej. System transportu składa się z sieci rurociągów łączących poszczególne urządzenia technologiczne, rozdzielaczy kierujących transportowane substancje do wybranych odbiorników, dmuchaw transportowych oraz automatycznego systemu sterowania rozdzielaczami.

  • przewiewna tkanina silosów skracająca czas sezonowania granulatu
  • tkanina silosu odporna na wilgoć i pleśń
  • pełna anty-elektrostatyczność konstrukcji, która eliminuje ryzyko wzniecenia ognia
  • kontrola poziomu granulatu w silosie
  • automatyczny system sterowania transportem materiału