Urządzenie służy do odpylania regranulatu pochodzącego z rozdrobnienia odpadów styropianowych celem przygotowania mieszaniny regranulatu oraz granulatu. W ten sposób uzyskujemy możliwość zastosowania przetworzonych odpadów w produkowanym styropianie bez pogorszenia jego parametrów użytkowych. Odpylanie jest konieczne w celu osiągnięcia idealnej spoistości produktu.

Rekomendacje:

Przy wyborze stanowiska odpylania zalecane są urządzenia wspomagające służące do:

  • tworzenia mieszany mieszanki oraz granulatu → stanowisko dozowania regranulatu styropianowego
  • utylizacji pyłu → urządzenie do brykietowania