Urządzenie przeznaczone jest do rozdrabniania odpadów styropianowych powstałych w trakcie procesu produkcji. W efekcie pracy urządzenia otrzymujemy regranulat, który wykorzystywany jest ponownie w produkcji bloków styropianowych.

  • możliwość pełnego, powtórnego wykorzystania odpadów w dalszej produkcji styropianu
  • regranulat zachowuje prawidłową strukturę komórkową bez uszkodzeń co wpływa na zachowanie prawidłowych parametrów produktów
  • minimalna ilość pyłu w trakcie rozdrabniania
  • możliwość wyboru rozmiaru ziarna regranulatu poprzez zastosowanie wymiennych sit
  • wysoka wydajność